Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden Fatbikes.nl: Welke garanties gelden op het assortiment van Fatbikes.nl?

Artikel 1: Algemeen

Deze garantievoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die worden aangegaan tussen fatbikes.nl en de klant. In deze voorwaarden wordt ‘de klant’ gedefinieerd als elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst heeft gesloten met fatbikes.nl.

Artikel 2: Garantietermijn

Fatbikes.nl verstrekt een garantie van 1 jaar op de accu en alle bewegende onderdelen van de fiets. Wanneer je een elektrische fatbike of vouwfiets wilt retourneren mag er niet meer meegereden zijn dan 1km. Daarnaast geldt er een garantie van 3 jaar op het frame van de fatbikes. De garantietermijn begint op de datum waarop de klant het product ontvangt. Het is belangrijk dat een retour alleen wordt geaccepteerd wanneer je de fatbike nog in originele ongeopende verpakking.

Artikel 3: Uitzonderingen

De garantie vervalt als de gebreken volledig of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, externe factoren zoals brand- of waterschade, of wanneer de klant aanpassingen aan het product heeft gedaan. Normale slijtage of schade door intensief gebruik valt ook niet onder de garantie.

De garantie geldt niet voor de volgende gevallen:

  • Esthetische schade, zoals krassen en schade door vallen.
  • Normale slijtage door gebruik.
  • Fietsen die zijn aangepast om sneller dan 25 km/u te gaan (het wettelijk maximum).
  • Fietsen waaraan onderdelen zijn toegevoegd die niet door Fatbikes.nl zijn geleverd.
  • Fietsen met gashendels die ondersteuning boven 5 km/u bieden.
  • Onderdelen waarvan de verwachte levensduur is overschreden.

 

Artikel 4: Garantieclaims

Als de garantieclaim gegrond is, betaalt Fatbikes.nl de kosten voor het terugsturen van het product. Het product moet goed verpakt zijn voor de retourzending.

Artikel 5: Verzending en kosten

Om een garantieclaim in te dienen, moet de klant binnen de garantietermijn contact opnemen met de klantenservice van Fatbikes.nl. De klant moet de klacht duidelijk beschrijven en, met zoveel mogelijk foto’s. Als het probleem onder de garantie valt, zal Fatbikes.nl het product repareren of vervangen.

Artikel 6: Waardevermindering

Wanneer de fatbike of vouwfiets of ander product besteld op Fatbikes.nl bij retournering schade vertoont die niet onder de garantie valt, of als het product aanzienlijk is gebruikt, kan er een afschrijving worden toegepast. Deze afschrijving wordt per situatie beoordeeld door Fatbikes.nl. Het bedrag van de afschrijving wordt berekend op basis van de staat van het geretourneerde product en zal nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke aankoopprijs. Voordat het product wordt teruggenomen of de garantieafhandeling wordt voltooid, wordt de klant op de hoogte gebracht van eventuele afschrijvingen.

Waarom kiezen voor Fatbikes.nl